Za nami XXVIII Zjazd AZS

W sobotę 27 czerwca 2020 roku w Warszawie odbył się XXVIII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego. W Zjeździe wzięli udział delegaci z województwa łódzkiego – delegaci jednostek AZS z naszego regionu oraz delegaci Organizacji Środowiskowej.

Na Zjeździe podsumowano dwuletnią kadencję AZS i działalność w latach 2018-2020. Dokonano także zmian statutowych – najważniejsza z nich dotyczy wydłużenia kadencji władz centralnych do czterech lat. Wybrano także nowe władze, wśród których znaleźli się przedstawiciele naszego środowiska.

Członkinią Zarządu Głównego AZS na kadencję 2020-2024 została Sekretarz AZS Łódź kol. Aleksandra Leszczyńska. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano kol. Tomasza Stefaniaka.

Prezesem AZS ponownie został wybrany prof. Alojzy Nowak, rektor-elekt Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję wiceprezesów będą pełnić Marian Dymalski (ds. międzynarodowych), Maciej Hartfil (ds. sportu), Jakub Kosowski (ds. finansowych), Adam Roczek (ds. organizacyjnych), Mariusz Walczak (ds. rozwoju) i Tomasz Wróbel (ds. upowszechniania kultury fizycznej). Sekretarzem Generalnym został Dariusz Piekut.

Więcej o wyborach w AZS przeczytacie na portalu Pasja AZS:

https://pasja.azs.pl/category/wydarzenia/wybory-w-azs-2020/

Delegaci OŚ AZS Łódź i Prezes AZS Łódź na XXVIII Zjeździe AZS w Warszawie
Fot. Anna Szatanowska
Zarząd Główny AZS na kadencję 2020-2024
Fot. Rafał Oleksiewicz