Nowe władze KU AZS UMed Łódź wybrane!

W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podczas której podsumowano dwuletnią kadencję i wybrano nowe władze. Zebraniu przewodniczył prezes AZS Łódź Lech Leszczyński. Delegaci uprawnieni do głosowania udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrali nowego prezesa i zarząd na kadencję 2018/2020.

Prezesem KU Azs Umed Łódź został kol. Bartosz Fryń. Zarząd będą tworzyć Jacek Chwiałkowski, Wojciech Ciesielski, Michał Czop, Marcin Kowalczyk, Monika Krzywdzińska, Klaudia Łapa, Michał Pająk, Filip Prycel, Igor Skowronek i Jagoda Spież. Delegatami na Środowiskową Konferencję AZS Łódź zostali wybrani Jacek Chwiałkowski, Wojciech Ciesielski, Monika Krzywdzińska, Klaudia Łapa, Filip Prycel, Katarzyna Rożniata, zaś na XXVIII Zjazd AZS – Katarzyna Rożniata i Bartosz Fryń.

Ustępującym władzom dziękujemy za pracę na rzecz AZS, a nowo wybranym gratulujemy i życzymy powodzenia!

KU AZS UMed wybory