Nowe władze AZS Łódź wybrane

Dotychczasowy prezes AZS Łódź, Lech Leszczyński będzie pełnił tę funkcję także w kolejnej kadencji. Delegaci uczestniczący 16 czerwca w Środowiskowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej AZS Łódź wybrali nowe władze i wyznaczyli kierunki działań w łódzkim sporcie akademickim na najbliższe lata.

Pierwsza część zebrania poświęcona była podsumowaniu kadencji AZS Łódź 2018-2020. Prezes Lech Leszczyński przedstawiając sprawozdanie ustępującego Zarządu, poświęcił uwagę przede wszystkim sukcesom sportowym i organizacyjnym. Na szczególne uznanie za osiągnięcia na arenie międzynarodowej zasłużyli lekkoatleta Kajetan Duszyński, pływak Jakub Kraska i tenisista Kamil Majchrzak. Prezes podkreślił silną pozycję AZS Łódź w systemie sportu młodzieżowego w regionie – zarówno 2018, jak i w 2019 roku AZS był najlepszym klubem w Łodzi, a drugim w województwie łódzkim. Progres w sporcie dzieci i młodzieży odnotowały sekcje judo i tenisa. Lech Leszczyński wyróżnił kluby za organizację imprez sportowych, które spotykały się z pozytywnym odbiorem, w szczególności AZS Politechniki Łódzkiej – gospodarza AMŚ w unihokeju i cheerleadingu (2018) oraz AME w badmintonie i siatkówce (2019). Wiceprezes ds. upowszechniania kultury fizycznej Piotr Kędzia omówił najważniejsze wyniki studentów łódzkich uczelni w rozgrywkach AMP i AMWŁ, wyrażając nadzieję, że utrzymają satysfakcjonujący poziom startów w kolejnych latach. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi odbyły się wybory do władz AZS Łódź.

Prezesem na kolejną kadencję został wybrany Lech Leszczyński. Po ukonstytuowaniu się Zarządu w skład Prezydium weszli także wiceprezesi Tomasz Iwański, Leszek Piąstka i Piotr Połoński. Pełnienie funkcji Sekretarza powierzono Aleksandrze Leszczyńskiej. Do Zarządu weszli także Rafał Bieniek, Michał Jaśkowski, Ewa Pięcek, Arkadiusz Nowaczyk i Jędrzej Żukowski. Do Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego wybrano Zofię Sygdziak, Mateusza Kacprzykowskiego i Piotra Kędzię. Środowiskową Komisję Rewizyjną tworzą Gabriel Kabza, Sylwester Pawęta, Ewa Siewiera i Patrycja Ziółkowska. Wybrano także delegatów na XXVIII Zjazd AZS, którzy już w najbliższą sobotę wezmą udział w obradach w Warszawie.

Środowiskowa Konferencja AZS Łódź wyznaczyła także kierunki działań na najbliższą przyszłość, podkreślając konieczność zintensyfikowania aktywności w zakresie promocji i pozyskiwania sponsorów. Postanowiono także o powołaniu w tej kadencji Komisji ds. UKF i Komisji Sportu.

Fot. Kinga Sałata