W 2024 roku realizujemy Program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w trzech dyscyplinach sportu: judo, lekkiej atletyce i pływaniu.

Wykaz akcji szkoleniowych realizowanych w 2024 roku:

Realizacja Programu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.