ZARZĄD AZS ŁÓDŹ
Lech Leszczyński – Prezes
Tomasz Iwański – Wiceprezes
Jacek Kaczmarek – Wiceprezes
Piotr Kędzia – Wiceprezes
Agnieszka Szablewska – Sekretarz
Wojciech Ciesielski
Katarzyna Rożniata
Ewa Pięcek
Grzegorz Nowacki
Marcin Cholajda
Mateusz Kacprzykowski
Andrzej Doniecki
Gabriel Kabza
Leszek Piąstka
Kamila Morawska

ŚRODOWISKOWA KOMISJA REWIZYJNA
Wiktor Cholajda – Przewodniczący
Rafał Bieniek
Sara Dominiak
Agata Goździk

ŚRODOWISKOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Zofia Sygdziak – Przewodnicząca
Michał Lipski
Wojciech Siwiaszczyk