ZARZĄD AZS ŁÓDŹ
Lech Leszczyński – Prezes
Tomasz Iwański – Wiceprezes
Leszek Piąstka – Wiceprezes
Piotr Połoński – Wiceprezes
Aleksandra Leszczyńska – Sekretarz
Rafał Bieniek
Michał Jaśkowski
Arkadiusz Nowaczyk
Ewa Pięcek
Jędrzej Żukowski

ŚRODOWISKOWA KOMISJA REWIZYJNA
Patrycja Ziółkowska – Przewodnicząca
Gabriel Kabza
Ewa Siewiera
Sylwester Pawęta

ŚRODOWISKOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Zofia Sygdziak – Przewodnicząca
Mateusz Kacprzykowski
Piotr Kędzia

Zarząd AZS Łódź, Fot. Kinga Sałata