ZARZĄD AZS ŁÓDŹ
Lech Leszczyński – Prezes
Tomasz Iwański – Wiceprezes
Jacek Kaczmarek – Wiceprezes
Piotr Kędzia – Wiceprezes
Agnieszka Szablewska – Sekretarz
Leszek Piąstka – członek Prezydium
Ewa Pięcek
Arkadiusz Nowaczyk
Marcin Cholajda
Michał Jaśkowski
Sylwester Pawęta

ŚRODOWISKOWA KOMISJA REWIZYJNA
Patrycja Ziółkowska – Przewodnicząca
Rafał Bieniek
Ewa Ścieszko
Damian Woźnicki

ŚRODOWISKOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Zofia Sygdziak – Przewodnicząca
Gabriel Kabza
Mateusz Kacprzykowski