AZS Łódź
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi to stowarzyszenie kultury fizycznej, założone w 1946 roku. Jest organizacją środowiskową, zrzeszającą Kluby Uczelniane AZS działające na terenie województwa łódzkiego (sześć działających przy łódzkich uczelniach, cztery z województwa, dwa kluby posiadają własną osobowość prawną – KU AZS PŁ i KU AZS PWSZ Skierniewice) i osiem sekcji wyczynowych (judo, koszykówka kobiet, lekka atletyka, pływanie, siatkówka mężczyzn, taekwondo olimpijskie, tenis ziemny, windsurfing). Wspieramy także drużynę ligową koszykówki mężczyzn AZS UŁ Szkoła Gortata. Mamy obecnie trzy zespoły ligowe, występujące w rozgrywkach pod nazwą AZS Uniwersytet Łódzki – siatkówka mężczyzn (II Liga), koszykówka kobiet (I Liga), koszykówka mężczyzn (II Liga). Dzięki współpracy z UŁ i PŁ możliwe było kilka lat temu założenie sekcji pływania, wspieranej do dziś przez obie uczelnie. Na pływalniach w Polsce nasz klub znany jest pod nazwą AZS UŁ PŁ Łódź.

ACSS Łódź
W najnowszej historii naszego stowarzyszenia najważniejszym wydarzeniem było bez wątpienia powołanie w ubiegłym roku w Łodzi Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, pierwszego międzyuczelnianego programu, przy trzech największych łódzkich uczelniach – PŁ, UŁ, UMed. Wiele mówimy obecnie o dwutorowości karier i możemy z dumą mówić, że nasze uczelnie wspierają sportowców wyczynowych i ułatwiają im łączenie obowiązków studenta i zawodnika.

Dużą część działalności AZS Łódź stanowi sport studencki, w tym organizacja akademickich imprez sportowych oraz innych przedsięwzięć. Jesteśmy koordynatorem rozgrywek środowiskowych – Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego. Od dwóch lat organizujemy w Łodzi także Igrzyska Studentów Pierwszego Roku, których zwieńczeniem jest udział reprezentantów naszej województwa w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku. Poszczególne kluby uczelniane zrzeszone w naszym środowisku są także organizatorami Akademickich Mistrzostw Polski.

Organizujemy także imprezy sportu wyczynowego. W ciągu ostatnich pięciu lat byliśmy gospodarzami Mistrzostw Polski AZS w lekkiej atletyce i także w przyszłym roku będziemy mieli okazję gościć lekkoatletów z całego kraju. Organizowaliśmy również najważniejsze zawody w taekwondo olimpijskim – Mistrzostwa Polski seniorów i Mistrzostwa Polski juniorów. Organizujemy również turnieje judo, tenisa, a także imprezy charytatywne. W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii organizujemy zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.