Legitymacja ISIC-AZS to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, dzięki której masz możliwość korzystania z ubezpieczenia NNW oraz ze wszystkich profitów wynikających z posiadania legitymacji ISIC oraz zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

Kartę ISIC-AZS może otrzymać każda osoba, która jest studentem lub uczniem i ma więcej niż 12 lat.

Posiadacz karty ISIC-AZS jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę zależną od wybranego wariantu. Przysługuje mu także możliwość wykupienia dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego dotyczącego leczenia za granicą, uprawiania sportów ekstremalnych, ubezpieczenia bagażu i inne.

ISIC (International Student Identity Card) to gwarancja dostępu do kilkudziesięciu tysięcy zniżek w 116 krajach całego świata, w tym ponad 3,5 tys. w Polsce. Oszczędzasz na transporcie, zakwaterowaniu, w klubach studenckich, sklepach i punktach usługowych. Korzysta z tego ponad 10 mln ludzi.

Aby wyrobić legitymację ISIC-AZS, należy zarejestrować się w internetowej bazie (FORMULARZ), wydrukować wygenerowany wniosek i wraz z legitymacją studencką oraz zdjęciem udać się do Klubu Uczelnianego AZS lub Organizacji Środowiskowej AZS w celu odbioru legitymacji i opłacenia składki członkowskiej AZS.

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują następujące stawki legitymacji:

70 zł – ubezpieczenie NNW na 6 500 zł (60 zł dla dzieci z rocznika 2009 i młodszych)

110 zł – ubezpieczenie NNW na 25 000 zł

720 zł – ubezpieczenie NNW na 65 000 zł

Wszystkie informacje dotyczące warunków ubezpieczenia oraz procedury zgłaszania szkody dostępne są na: http://azs.pl/legitymacje

Osoby, które nie są studentami lub uczniami również mogą zostać członkiem AZS poprzez wyrobienie legitymacji AZS (nie ISIC-AZS) lub ITIC-AZS dla trenerów, nauczycieli i instruktorów – warunki ubezpieczenia oraz członkostwo działają na takich samych zasadach jak dla kart ISIC-AZS.

Dodatkowo posiadacze kart ISIC-AZS oraz AZS uprawnieni są do 10% zniżki na korzystanie z usług Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiegu w Wilkasach, Gdańsku – Górkach Zachodnich oraz Zieleńcu. Przysługują im także zniżki u oficjalnych Partnerów AZS. Ponadto Organizacje Środowiskowe AZS oraz jednostki AZS mają prawo stosowania własnych ulg i zniżek obejmujących swoich członków AZS.