W sezonie 2020/2021 rozpoczyna się nowa era w AZS. Uruchamiamy nowy system członkowski i elektroniczne legitymacje AZS.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Główny AZS założeniami wprowadzamy od nowego roku akademickiego 2020/2021, czyli od 1 października 2020 r. nowy system obsługi struktury AZS i członkostwa w AZS. System pozwala na szereg funkcjonalności, które mają usprawnić nasze działania, wewnętrzną komunikację i dać narzędzia do zarządzania strukturą AZS oraz systemem członkostwa w AZS na każdym jej poziomie (Klub AZS/Organizacja Środowiskowa AZS/Zarząd Główny AZS). Dostęp do systemu będzie możliwy przez dotychczasową stronę www.legitymacja.azs.pl.

Wdrażanie systemu podzieliliśmy na etapy przypisane do kolejnych lat:
• I etap – rok akademicki 2020/2021 – struktura AZS i system członkostwa w AZS.
• II etap – rok akademicki 2021/2022 – organizacja i zarządzanie rozgrywkami sportowymi (AMP / ligi środowiskowe, puchary AZS, itp.) – przeniesienie i integracja funkcjonalności systemu E-Madzia.
• III etap – rok akademicki 2022/2023 – wewnętrzne rozliczenia finansowe.

W pierwszej kolejności uruchomione zostaną panele Klubów AZS i Organizacji Środowiskowych AZS. Najważniejszym elementem wdrożenia jest aktywacja profili Klubów AZS (równolegle powinny aktywować swoje profile OŚ AZS). Po uzupełnieniu danych przez Klub AZS i po weryfikacji ich przez Biuro ZG AZS profil danego Klubu AZS zostanie aktywowany i dopiero od tego momentu – ale nie wcześniej niż od środy 30 września 2020 r. – członkowie AZS będą mogli zapisywać się do danego Klubu AZS i wyrabiać legitymację AZS. Zwracamy uwagę, że sytuacja wymaga dużej aktywności po stronie Klubów AZS ze względu na trwający okres rozgrywek AMP 2019/2020 i konieczność posiadania nowych legitymacji AZS. Podkreślamy, że dotychczasowe legitymacje tracą ważność, a każdy członek AZS zobowiązany jest do zarejestrowania się w systemie oraz wyrobienia nowej legitymacji.

Co zyskujemy dzięki nowemu systemowi?
• Struktura AZS – pełny i czytelny wykaz jednostek AZS wraz z informacjami o składach osobowych działających w nich ciałach statutowych (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński), prowadzonych sekcjach sportu powszechnego i wyczynowego, drużynach uczestniczących w ligach państwowych oraz sekcjach sportu osób z niepełnosprawnościami. Każda jednostka AZS (Klub AZS / OŚ AZS) po założeniu swojego profilu i uzupełnieniu niezbędnych informacji dostanie dostęp do swoich zasobów z możliwością ich modyfikacji, aktualizacji oraz szeregu funkcji komunikacyjnych, a także danych członków AZS przynależnych do danej jednostki.
• Członkostwo AZS – każda osoba, która wypełni formularz (deklarację członkowską AZS) i opłaci składkę, będzie miała swój indywidualny profil w systemie. Istotną nowością są natychmiastowe płatności elektroniczne (on-line) dzięki integracji z systemem Blue Media. Poprzez system wyrobienie legitymacji AZS i dostęp do jej elektronicznej wersji stają się proste i możliwe w każdej chwili. Legitymację będzie również można wyeksportować w formacie pdf do okazywania podczas zawodów. Istnieje ponadto możliwość otrzymania jako dodatkowej legitymacji w dotychczasowej – plastikowej formie (opcja za dodatkową opłatą uwzględniającą koszt wyprodukowania i wysyłki).
• Rozliczenia finansowe – wszystkie opłacane składki trafiają na konto ZG AZS, a następnie po odliczeniu należnej kwoty składki podstawowej wynikającej z wybranego wariantu ubezpieczenia przesyłane są na konta jednostek (dotychczas posiadających uprawnienia do wyrabiania legitymacji AZS). Przelewy będą wykonywane z częstotliwością raz na tydzień,
• W przyszłości – w kolejnym etapie (2021/2022) tylko przez ten system będzie można wyrabiać certyfikat przynależności akademickiej i inne niezbędne zaświadczenia, zgłaszać się na zawody, gromadzić informacje o wynikach, sukcesach, odznaczeniach i generować różnego rodzaju potwierdzenia startów, certyfikaty udziału w zawodach (zawodnik / wolontariusz), szkoleniach oraz wiele innych.

Jednocześnie informujemy, że kontynuujemy współpracę z Wiener Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, które zapewni nam ubezpieczenie NNW w trzech podstawowych wariantach:
• standard (suma ubezpieczenia 6.500 zł)
• komfort (suma ubezpieczenia 25.000 zł)
• sport (suma ubezpieczenia 65.000 zł).
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

Utrzymane zostały także trzy wersje naszej legitymacji:
• legitymacja ISIC-AZS (dla członków AZS, którzy są studentami – bez ograniczenia wieku – lub uczniami powyżej 12 roku życia)
• legitymacja ITIC-AZS (dla członków AZS, którzy są nauczycielami, wykładowcami akademickim lub trenerami)
• legitymacja AZS (dla wszystkich członków AZS bez względu na wiek i status, w tym dla dzieci, seniorów, absolwentów)

Informacje na temat naszych legitymacji oraz ubezpieczeń, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wejście do nowego systemu członkowskiego znajdują się na stronie www.legitymacja.azs.pl.