Kluby Uczelniane Akademickiego Związku Sportowego z woj. łódzkiego:

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Łódzkiego:
http://www.azs.uni.lodz.pl/

Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej:
http://azs.p.lodz.pl/

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
http://azs.umed.lodz.pl/

Klub Uczelniany AZS Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi:
http://www.ahe.lodz.pl/oferta-edukacyjna/dodatkowa/sport

Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi:
http://www.azs.wsinf.edu.pl/

Klub Uczelniany AZS SAN w Łodzi:
http://www.swspiz.pl/azs/

Klub Uczelniany AZS PWSZ w Skierniewicach:
http://www.pwsz.skierniewice.pl/%C5%BCyciestudenckie/azs.asp