SEKRETARZ
Agnieszka Szablewska
tel. 507-024-741
e-mail: a.szablewska@azs.pl

KOORDYNATOR DS. UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Małgorzata Owczarek
tel. 507-024-746
e-mail: malgorzata.owczarek@azs.pl

KOORDYNATOR SPORTU KWALIFIKOWANEGO (WYCZYNOWEGO)
Aleksandra Leszczyńska
tel. 507-024-742
e-mail: a.leszczynska@azs.pl

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
Anita Kędzia
tel. 500-170-943
e-mail: ksiegowosc@azs.lodz.pl

LEGITYMACJE AZS
Wyrabianie legitymacji w godzinach 8:30-15:30.
tel. 507-024-746
e-mail: biuro@azs.lodz.pl