AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WE WSPINACZCE SPORTOWEJ

Koordynator: Rafał Mockałło
E-mail: http://rafalsak@poczta.fm


AMWŁ WSPINACZCE – ZAWODY NA CZAS

Termin:
– 8 grudnia 2017r. (piątek)
Zapisy na miejscu w dniu zawodów w godzinach 17:00-17:45
Harmonogram zawodów:
17:00 – 17:45 Rejestracja zawodników
18:00 – 19:00 Eliminacje
19:15 – 19:45 1/4 Finałów
20:00 – 20:20 1/2 Finałów
20:30 – 20:45 Finały
21:00 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
Miejsce:
-Centrum Wspinaczkowe „STRATOSFERA”, ul. Drewnowska 58 (Rynek Manufaktury)

 

WYNIKI


 AMWŁ WSPINACZCE – PROWADZENIE
Termin:
– 24 maja 2018r. (czwartek)
Zapisy na miejscu w dniu zawodów w godzinach 18:30-19:00
Harmonogram zawodów:
18:30 — otwarcie biura zawodów
19:00 — zamknięcie listy zawodników
19:05 — prezentacja dróg eliminacyjnych (dwie drogi, te same dla kobiet i mężczyzn)
19:15 — rozpoczęcie zawodów — eliminacje
20:30 — zakończenie eliminacji.
21:00 — prezentacja dróg finałowych (po jednej dla kobiet i mężczyzn)
21:15 — rozpoczęcie finałów,
22:00 — dekoracja zwycięzców
Miejsce:
-Centrum Wspinaczkowe „STRATOSFERA”, ul. Drewnowska 58 (Rynek Manufaktury)
 

Klasyfikacja generalna kobiet:

m-ce uczelnia edycja jesienna edycja wiosenna SUMA
1 Uniwersytet Medyczny 14 17 31
2 Uniwersytet Łódzki 17 13 30
3 Politechnika Łódzka 12 10 22

 

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

m-ce uczelnia edycja jesienna edycja wiosenna SUMA
1 Politechnika Łódzka 34 31 65
2 Uniwersytet Łódzki 30 23 53
3 Uniwersytet Medyczny 12 24 36

REGULAMIN – Zawody na czas

Sposób przeprowadzenia rozgrywek

a) Zawody odbywają się na dwóch drogach. Zawodnicy startują parami (bądź pojedynczo), dobierani losowo. Każdy zawodnik zaczyna start od drogi oznaczonej numerem 1, po pierwszym biegu przechodzi na drogę oznaczona numerem 2.
b) Czasy obu biegów zostaną zsumowane.
c) Drogę uznaje się za zakończoną, jeśli zawodnik klepnie oznaczone miejsce (dzwonek).
d) Nieukończenie drogi lub odpadnięcie od ściany powoduje doliczenie czasu 3 min. do wyniku z drugiej drogi.
e) Do kolejnej rundy zawodów przechodzą czterej zawodnicy, (jeżeli startujących zawodników będzie więcej niż 16 do finału przechodzi ośmiu zawodników) i cztery najlepsze zawodniczki z najlepszymi czasami.
f) 1/2 finałów odbędzie się w systemie pucharowym, tzn. zawodnik zajmujący po eliminacjach 1 miejsce biegnie z zawodnikiem zajmującym po eliminacjach 4 miejsce, a zawodnik zajmujący po eliminacjach 2 miejsce biegnie z zawodnikiem zajmującym po eliminacjach 3 miejsce (opcja dla czterech finalistów).
g) W rundzie finałowej odbywają się biegi o 1 miejsce (wygrani z poprzedniej rundy) i 3 miejsce (przegrani z poprzednie rundy)
h) Maksymalny czas na pokonanie drogi wynosi 3 min.


REGULAMIN – Prowadzenie

Sposób przeprowadzenia rozgrywek – Eliminacje

a) Eliminacje rozgrywane są z asekuracją na „wędkę” w stylu flash (po zademonstrowaniu wspinaczki na drodze przez forerunnera lub oglądaniustartów innych zawodników)
b) Zawodnicy mają do pokonania dwie specjalnie przygotowane drogi.
c) Na pokonanie każdej drogi zawodnik ma maksymalnie 5 minut.
d) Każda droga oceniana jest na podstawie osiągniętej przez zawodnika wysokości (najdalej położony, utrzymany lub dotknięty chwyt, zgodnie z przebiegiem drogi)
e) Drogę uznaje się za zakończoną, jeśli zawodnik złapie oburącz ostatniego chwytu oznaczonego jako TOP (maksymalna liczba punktów a danejdrodze).
f) Wynik końcowy eliminacji oblicza się po zakończeniu rund eliminacyjnych w wg następującego wzoru:      SP= r1 + r2 gdzie, SP – suma punktów, r1 – miejsce w 1 rudzie eliminacyjnej (po pierwszej drodze), r2 – miejsce w 2 rudzie eliminacyjnej (po drugiej drodze). Im mniejsza jest liczba punktów, tym lepszy jest wynik uzyskany przez zawodnika. Dodatkowo, dla ustalania wyników każdej z rundy zostaniezastosowana korekta punktów za miejsca exaequo: każdemu ze sklasyfikowanych ex aequo zawodników powinna być przyznawana średnia liczbapunktów,stanowiąca wynik dzielenia liczby punktów przez liczbę pozycji np. w przypadku 6 zawodników sklasyfikowanych w danej rundzie ex aequona pierwszym miejscu . 3,5 pkt [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21; 21 / 6 = 3,5 ] albo 4 miejsc ex-aequo na drugim miejscu . 3,5 pkt [ 2 + 3 + 4 + 5 =14; 14 / 4 = 3,5 ]) ( na podstawie przepisów PZA 2012).

Sposób przeprowadzenia rozgrywek – Finał

a) Do finału przechodzi sześciu najlepszych zawodników i sześć najlepszych zawodniczek, którzy po eliminacjach zajęli najlepsze pozycje
b) Zawodnicy mają do pokonania jedną specjalnie przygotowaną drogę (oddzielnie dla mężczyzn o kobiet)
c) Finały rozgrywany są z asekuracją od dołu „prowadzenie” w stylu flash (po zademonstrowaniu wspinaczki na drodze przez forerunnera luboglądaniu startów innych zawodników)
d) W rundzie finałowej odbywają się biegi o 1 miejsce (wygrani z poprzedniej rundy) i 3 miejsce (przegrani z poprzednie rundy)
e) Maksymalny czas na pokonanie drogi wynosi 3 min.h) Maksymalny czas na pokonanie drogi wynosi 3 min.


Uwagi końcowe

a) Program zawodów może ulec zmianie.
b) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem PZA.
c) Rejestracja zawodnika następuje po zapoznaniu się z regulaminem zawodów
oraz regulaminem Centrum Wspinaczkowego „Stratosfera”.
d) Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za nie wykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na zawodników lub ich prawnych opiekunów.
e) Wyposażenie uczestnika – strój sportowy lub inny niekrępujący ruchów, obuwie sportowe (preferowane wspinaczkowe).
f) Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać
polecenia wydawane przez organizatorów zawodów.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu
Centrum Wspinaczkowego „Stratosfera” oraz poleceń wydawanych przez operatorów ścianki.
h) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWŁ.