AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SZACHACH

Koordynator: KU AZS UŁ – Adam Kędrzyński
E-mail: szachywpia@gmail.com


EDYCJA I

Termin:
– 23 listopada 2019r. (sobota)
10:00 rozpoczęcie turnieju

Miejsce:
– Sala Rady Wydziału Ek.-Soc. C140, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5

Zapisy prosimy przesyłać na: szachywpia@gmail.com. W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, uczelnię i status akademicki (pracownik naukowy, pracownik, student itp.).


EDYCJA II

Termin:
–  maj/czerwiec 2020r.


REGULAMIN

XI Akademickiego Turnieju Szachowego w Szachach Szybkich

 1. Cel i zadania Turnieju
  XI Akademicki Turniej Szachowy w Szachach Szybkich (dalej: Turniej), organizowany w konkurencji indywidualnej, ma na celu popularyzację szachów wśród społeczności Uniwersytetów Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Medycznego oraz wyłonienie reprezentacji Uniwersytetu Łódzkiego na Akademickie Mistrzostwa Polski.
 2. Organizatorzy i patronaty
  Organizatorem Turnieju jest Prawnicze Koło Szachowe, AZS Łódź, Fundacja im. Akiby Rubinsteina oraz WPiA i Ek-Soc.

III. Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych i innych łódzkich szkół wyższych oraz oficjalni członkowie Prawniczego Koła Szachowego.

 1. Zasady przeprowadzenia Turnieju
  Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim w 9 rundach.
  Obowiązuje następująca punktacja: za zwycięstwo – 1 pkt, za remis – ½ pkt., za przegraną – 0 pkt. W przypadku równej liczby punktów decyduje system Bucholtza, a dalej wynik bezpośredni lub dodatkowy mecz.
  Czas do namysłu dla każdego z graczy wynosi po 10 minut na partię i 5 sekund na ruch.
 2. Sędziowanie
  Decyzje sędziego głównego, wydawane w porozumieniu z organizatorami, są ostateczne. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Szachowego.
 3. Czas i miejsce przeprowadzenia Turnieju
  Turniej odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 roku w godzinach 10-16, w budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przy ulicy POW 3/5 w Sali Rady Wydziału C140.

VII. Zgłoszenie
Zgłoszenie następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres szachywpia@gmail.com do dnia 22 listopada 2019 roku. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, reprezentowaną uczelnię, status akademicki (pracownik naukowy, pracownik, student itp.), ranking szachowy (o ile osoba go posiada).

VIII. Nagrody
Dla wszystkich przewidziane są drobne upominki.

IX. Zasady finansowania
Koszty związane z organizacją Turnieju pokrywają organizatorzy. Wpisowe nie będzie pobierane.

X. Uwagi końcowe
Obowiązuje regulamin ogólny Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu aż do dnia Turnieju, a także zastrzegają sobie jego interpretację w kwestiach wątpliwych.
Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników. Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia.