AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SZACHACH


Koordynator: KU AZS UŁ – Adam Kędrzyński
E-mail: szachywpia@gmail.com


EDYCJA I
Termin:
– 1 grudnia 2018 (sobota)
10:00 rozpoczęcie turnieju
Miejsce:
– Sala Rady Wydziału Ek.-Soc. C140, ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Zapisy prosimy przesyłać na: szachywpia@gmail.com. W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, uczelnię i status akademicki (pracownik naukowy, pracownik, student itp.).
WYNIKI

 


EDYCJA II
Termin:
– 11 maja 2019
08:00 rozpoczęcie turnieju
Miejsce:
– Sala C140 w budynku C Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43
Zapisy prosimy przesyłać na: szachywpia@gmail.com. W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, uczelnię i status akademicki (pracownik naukowy, pracownik, student itp.).

REGULAMIN

Sposób przeprowadzenia rozgrywek
a). Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim w 9 rundach.
b). Obowiązuje następująca punktacja: za zwycięstwo – 1 pkt, za remis – ½ pkt., za przegraną – 0 pkt. W przypadku równej liczby punktów decyduje system Bucholtza, a dalej wynik bezpośredni lub dodatkowy mecz.
c). Czas do namysłu dla każdego z graczy wynosi po 10 minut plus 5 sekund na ruch.
Uwagi końcowe
a). Decyzje sędziego głównego, wydawane w porozumieniu z organizatorami, są ostateczne. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Szachowego.
b). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu aż do dnia Turnieju, a także zastrzegają sobie jego interpretację w kwestiach wątpliwych.
c). Do klasyfikacji drużynowej zalicza się cztery najlepsze wyniki z danej uczelni.
d). Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWŁ.