AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

Koordynator:
E-mail:


Termin:
– do ustalenia
Miejsce:

REGULAMIN
SYSTEM ROZGRYWEK
a) Zawody przeprowadzone zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn.
b) Rozgrywki zostaną rozegrane w formie turnieju systemem brazylijskim.
c) AMWŁ w siatkówce plażowej są jednocześnie eliminacjami do Turnieju Półfinałowego (strefy „B”) AMP 2015/16 w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn dla KU AZS z województwa łódzkiego.
d) Do Turnieju Półfinałowego (strefy „B”) AMP 2016/17 awansuje 5 par męskich i 5 par żeńskich.
e) W zawodach obowiązują przepisy PZPS, za wyjątkiem przepisu o 2 wygranych setach – mecze są rozgrywane w formie jednego seta do 21 punktów. Mecze o miejsca pierwsze i trzecie rozgrywane są do dwóch wygranych setów.
TRYB ZGŁOSZEŃ
a) Każda uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie 6 par męskich i 6 par żeńskich.
b) Zgłoszenia do zawodów należy dokonać drogą mailową na adres: mateusz.kacprzykowski@gmail.com
c) Drużyna, która w czasie rozgrywek odda dwa mecze walkowerem zostaje zdyskwalifikowana (jej dotychczas rozegrane mecze zostają anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w zawodach i nie przyznaje się jej punktów w punktacji generalnej.
d) Skład zespołu jest niezmienny, nie ma rezerwowych.
e) Zabroniona jest wymiana zawodników/czek między poszczególnymi zespołami danej uczelni pod rygorem jej dyskwalifikacji.
PUNKTACJA
a) Zgłoszone pary punktują wg zasad określonych w regulaminie ogólnym AMWŁ.
b) Do klasyfikacji drużynowej, odrębnie dla kobiet i mężczyzn, zalicza się trzy najlepsze wyniki danej uczelni w danej kategorii.
UWAGI KOŃCOWE
a) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWŁ.