AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE

Koordynator: Gabriel Kabza
Telefon: +48601075046
E-mail: s-3@adm.p.lodz.pl


ZAWODY HALOWE

Termin:
– 12 styczeń 2019r. (sobota)

Miejsce:
– Hala RKS Łódź, ul. Rudzka 37

11.00 – 60m K                                          wzwyż M

11.15 – 60m M               w dal K

11.30 – 400m K                                       rzut piłką K(3kg) i M(5kg)

11.40 – 400m M

11.50 – 60m Finał K                                  wzwyż K

11.55 – 60m Finał M

12.00 – 800m K              w dal M

12.05 – 200m K

12.15 – 200m M

12.25 – 1000m M

12.35 – 4 x 200m K

12.40  – 4 x 200m M

 

Informacje dodatkowe:

W konkurencjach biegowych obowiązują numery startowe.
W biegu na 60 m do finału awansuje po 6 najlepszych czasów K i M, w pozostałych biegach serie na czas.
W skoku w dal do finału awansuje po 6 najlepszych wyników K i M.
Pierwsze wysokości w skoku wzwyż K i M- do ustalenia przed konkursem.
W konkurencjach biegowych obowiązują numery startowe.
Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie.
Zapisy do konkurencji w dniu zawodów.
W  HALI  OBOWIĄZUJE  ZMIANA  OBUWIA  NA  SPORTOWE.
Wyniki

ZAWODY STADION

Termin:
– 14 maja 2019

Miejsce:
– Stadion AZS Łódź, Lumumby 22/26

18.15 – 100m K             dysk K i M                             wzwyż K

18.25 – 100m M               

18.35 –                             w dal K i M

18.40 – 400m K                                      

18.50 – 400m M

19.00 – 1500m M                                oszczep K i M

19.10 – 200m K

19.20 – 200m M              wzwyż M                       kula K i M

19.30 – 800m K

19.35 – 800m M

19.40 – 4 x 100m K

19.45 – 4 x 100m M

19.50 – 4 x 400m K

19.55  – 4 x 400m M

 

Informacje dodatkowe:
W konkurencjach biegowych obowiązują nr startowe.
Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie.
W biegach- serie na czas, w soku w dal i rzutach po 3 próby,4-ta finałowa.
Pierwsza wysokości w skoku wzwyż K i M – do ustalenia w dniu zawodów.

AMWŁ


REGULAMIN

SYSTEM ROZGRYWEK
a) Zawody rozegrane zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn.
b) Zawody rozegrane zostaną w dwóch rzutach.
c) Jeden rzut rozegrany zostanie w hali, a drugi na otwartym stadionie.
e) Klasyfikacja końcowa AMWŁ jest sumą dwóch rzutów.
f) Do klasyfikacji drużynowej, odrębnie dla kobiet zalicza się trzy najlepsze wyniki i dla mężczyzn zalicza się cztery najlepsze wyniki danej uczelni w danej konkurencji uzyskane w obu rzutach.

PROGRAM ZAWODÓW
a) I rzut:
kobiety – 60m, 200m, 400m, 800m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką lekarską w tył, 4x200m
mężczyźni – 60m, 200m, 400m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką lekarską w tył, 4x200m
b) II rzut:
kobiety: 100m, 200m, 400m , 800m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem, 4x100m, 4x400m
mężczyźni: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, skok w dal, skok wzwyż, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, 4x100m, 4x400m
d) Do każdego rzutu i każdej konkurencji uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość uczestników.
e) Każdy zawodnik może wystartować w danym rzucie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
a) We wszystkich biegach rozgrywane będą serie na czas. O ostatecznym miejscu decyduje uzyskany czas. Dopuszcza się również możliwość rozegrania biegów eliminacyjnych i finał. W tym systemie o kolejności decydują zajęte miejsca.
b) Rozstawień do poszczególnych serii dokona kierownik zawodów na podstawie imiennych zgłoszeń zawodników.
c) Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZLA.

UWAGI KOŃCOWE
a) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWŁ.