AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE

Koordynator: Gabriel Kabza
Telefon: +48 601 075 046
E-mail: s-3@adm.p.lodz.pl


ZAWODY HALOWE

Termin:
–  10 stycznia 2020r.

Miejsce:
– Hala RKS Łódź, ul. Rudzka 37

Ramowy program minutowy:

18:15 – 60m K wzwyż M

18:30 – 60m M w dal K

18:45 – 400m K                rzut piłką K(3kg) i M(5kg)

18:55 – 400m M

19:05 – 60m Finał K wzwyż K

19:10 – 60m Finał M

19:15 – 800m K                 w dal M

19:25 – 200m K

19:35 – 200m M

19:45 – 1000m M

20:00 – 4 x 200m K

20:10 – 4 x 200m M


ZAWODY STADION

Termin:
– maja 2020r.

Miejsce:
– Stadion AZS Łódź, ul. Lumumby 22/26

Informacje dodatkowe:
W konkurencjach biegowych obowiązują nr startowe.
Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie.
W biegach: serie na czas, w soku w dal i rzutach po 3 próby, 4-ta finałowa.
Pierwsza wysokości w skoku wzwyż K i M – do ustalenia w dniu zawodów.


REGULAMIN

System rozgrywek
1. Zawody rozegrane zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn.
2. Zawody rozegrane zostaną w dwóch rzutach.
3. Jeden rzut rozegrany zostanie w hali, a drugi na otwartym stadionie.
4. Klasyfikacja końcowa AMWŁ jest sumą dwóch rzutów.
5. Do klasyfikacji drużynowej, odrębnie dla kobiet i mężczyzn zalicza się sumę punktów uzyskaną przez uczelnie w obu rzutach.
6. W danym rzucie zawodnicy otrzymują punty za uzyskane miejsca według wzoru:
I miejsce: (3 x n)+1
II miejsce: (3 x n)-1
III miejsce: (3 x n)-2
itd….
gdzie n stanowi liczbę startujących drużyn.
Do punktacji w danym rzucie wliczają się 3 wyniki zawodników z danej uczelni oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Program zawodów
1. I rzut:
kobiety – 60m, 200m, 400m, 800m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką lekarską w tył, 4x200m
mężczyźni – 60m, 200m, 400m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką lekarską w tył, 4x200m
2. II rzut:
3. Do każdego rzutu i każdej konkurencji uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość uczestników.
4. Każdy zawodnik może wystartować w danym rzucie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.

Sposób przeprowadzenia zawodów
1. We wszystkich biegach rozgrywane będą serie na czas. O ostatecznym miejscu decyduje uzyskany czas. Dopuszcza się również możliwość rozegrania biegów eliminacyjnych i finał. W tym systemie o kolejności decydują zajęte miejsca.
2. Rozstawień do poszczególnych serii dokona kierownik zawodów na podstawie imiennych zgłoszeń zawodników.
3. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZLA.

Uwagi końcowe
1. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWŁ.