AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W KOLARSTWIE MTB

Termin:
– 4 listopada 2018 (niedziela)
Miejsce:

 plakat niepodleglosci 2018V1
REGULAMIN
System rozgrywek
a) W zawodach może wystartować dowolna ilość zawodników reprezentujących daną
uczelnię.
b) Do klasyfikacji drużynowej zalicza się trzy najlepsze wyniki indywidualne wśród kobiet i cztery najlepsze wyniki indywidualne wśród mężczyzn z każdej uczelni.

 

Sposób przeprowadzenia zawodów
a) Przybliżony czas wyścigu: dla kobiet to 40-50min, dla mężczyzn 50-60min.
b) Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
c) W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy .
d) W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
f). Zawody zostaną przeprowadzone według zasad PFS.
g). Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.
h). Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
i). Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
j). Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
k). W momencie gdy pierwszy zawodnik ukończy wyścig zawodnicy zdublowani kończą wyścig na mecie okrążenia.

 

Uwagi końcowe
a) Start w zawodach jest bezpłatny, warunkiem jest okazanie w biurze zawodów ważnej legitymacji ISIC-AZS. W formularzu zgłoszeniowym w miejscu „Klub” należy wpisać nazwę swojego klubu uczelnianego (np. studenci Uniwersytetu Medycznego wpisują – KU AZS UMED ŁÓDŹ)
b) Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
c). Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.
d). Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWŁ.