AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W JUDO

Koordynator: Tomasz Piasecki
E-mail: tpiasecki25@gmail.com


Termin:
– 30 listopada 2019r. (sobota)

Miejsce:
– SALA JUDO PŁ, ul. AL. POLITECHNIKI 9A  (NAD KLUBEM UNDERGROUND)

8:30-9:30 – waga

9:30-10:00 – weryfikacja, losowanie

10:00 – walki eliminacyjne (od najcięższych kategorii wagowych)

12:00 – uroczyste otwarcie turnieju

12:15-14:00 – walki eliminacyjne i finałowe


REGULAMIN

System rozgrywek
1. Zawody rozegrane zostaną w dwóch rzutach.
2. Klasyfikacja końcowa AMWŁ jest sumą dwóch rzutów.
3. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się trzy najlepsze wyniki indywidualne wśród kobiet i trzy najlepsze wyniki indywidualne wśród mężczyzn z każdego zespołu z obu rzutów.

Sposób przeprowadzenia zawodów
1. W zawodach wystartować może dowolna ilość zawodników reprezentujących daną uczelnię.
2. Czas walki: mężczyźni 4min., kobiety 3min.
3. Kategorie wagowe zgodnie z przepisami PZ judo, tolerancja wagowa 1kg.
4. Przy małej ilości zawodników w danej kategorii wagowej kategorie będą łączone.

Uwagi końcowe
1. Zawodnicy powinni posiadać ważne badanie lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (Legitymację ISIC-AZS). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia, szkody i wypadki, które mogą mieć miejsce w trakcie turnieju.
2. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWŁ.