AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  BRYDŻ SPORTOWY

Organizator: Artur Wasiak
Telefon: 602896647
E-mail: arturwasiak@gmail.com


Turniej I

Termin:
– 29 listopada 2016r. (wtorek)
– godz. 18:00
Miejsce:
– Al.Politechniki 3A, sala konferencyjna 1 piętro (budynek stołówki PŁ)

WYNIKI


Turniej II

Termin:
– 13 grudnia 2016r. (wtorek)
– godz. 18:00
Miejsce:
– Al.Politechniki 3A, sala konferencyjna 1 piętro (budynek stołówki PŁ)

WYNIKI


Turniej III

Termin:
– 17 stycznia 2017r. (wtorek)
Miejsce:
– Al.Politechniki 3A, sala konferencyjna 1 piętro (budynek stołówki PŁ)

Turniej IV

Termin:
– 16 maja 2017r. (wtorek)
Miejsce:
– Al.Politechniki 3A, sala konferencyjna 1 piętro (budynek stołówki PŁ)

WYNIKI


Turniej V

Termin:
– 23 maja 2017r. (wtorek)
Miejsce:
– Al.Politechniki 3A, sala konferencyjna 1 piętro (budynek stołówki PŁ)

Turniej VI

Termin:
– 08 czerwca 2017r. (czwartek)
Miejsce:
– Al.Politechniki 3A, sala konferencyjna 1 piętro (budynek stołówki PŁ)

 

 

REGULAMIN

System rozgrywek
a) Zawody rozegrane zostaną w dwóch/trzech turniejach w każdym semestrze.
b) Klasyfikacją końcową AMWŁ jest suma wszystkich turniejów.
c) Uczelnie otrzymują punkty czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników, oddzielnie dla każdego turnieju zgodnie z ogólnym regulaminem AMWŁ.
d) W punktacji indywidualnej liczona będzie suma punktów zawodnika z wszystkich turniejów. Przy równej liczbie punktów porównuje się najwyższe wyniki, gdy są równe to porównuje się kolejne wyniki (wygrywa zawodnik, który osiągnął wyższy wynik).
d) Punkty do indywidualnej klasyfikacji długofalowej będą przyznawane w następujący sposób: I miejsce n+1 pkt, II miejsce n-1 itd., gdzie „n” stanowi liczbę uczestników.
e) Do punktacji generalnej AMWŁ zaliczone zostaną po 4 najlepsze rezultaty z każdej uczelni. O miejscu w klasyfikacji generalnej zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez każdą uczelnię, a przeliczanych wg zasady: I miejsce n+1 pkt, II miejsce n-1 itd., gdzie „n” stanowi liczbę uczelni sklasyfikowanych w danej kategorii.

Program zawodów
a) Wszystkie turnieje AMWŁ będą rozgrywane na zapis maksymalny w przypadku uczestnictwa przynajmniej 8 par, inaczej na punkty meczowe.
b) Każdy z turniejów będzie obejmował 18-24 rozdań.
c) W zawodach wystartować może dowolna ilość zespołów reprezentujących daną uczelnię.

Uwagi końcowe
a) Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny
b) Pozostałe przepisy jak w regulaminie ogólnym AMWŁ.