AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  BRYDŻ SPORTOWY

Koordynator: Artur Wasiak
Telefon: 602896647
E-mail: arturwasiak@gmail.com


Turniej I

Termin:
– 12 grudnia 2017r. (wtorek)
– godz. 18:00
Miejsce:
– Budynek stołówki PŁ – Sala konferencyjna 1 piętro. Al.Politechniki 3a

 


Turniej II

Termin:
– 16 stycznia 2018r. (wtorek)
– godz. 18:00
Miejsce:
– Budynek stołówki PŁ – Sala konferencyjna 1 piętro. Al.Politechniki 3a

 


Turniej III

Termin:
Miejsce:

Turniej IV

Termin:
Miejsce:

 


Turniej V

Termin:
Miejsce:

Turniej VI

Termin:
Miejsce:

 


 

REGULAMIN

System rozgrywek
a) Zawody rozegrane zostaną w dwóch/trzech turniejach w każdym semestrze.
b) Klasyfikacją końcową AMWŁ jest suma wszystkich turniejów.
c) Uczelnie otrzymują punkty czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników, oddzielnie dla każdego turnieju zgodnie z ogólnym regulaminem AMWŁ.
d) W punktacji indywidualnej liczona będzie suma punktów zawodnika z wszystkich turniejów. Przy równej liczbie punktów porównuje się najwyższe wyniki, gdy są równe to porównuje się kolejne wyniki (wygrywa zawodnik, który osiągnął wyższy wynik).
d) Punkty do indywidualnej klasyfikacji długofalowej będą przyznawane w następujący sposób: I miejsce n+1 pkt, II miejsce n-1 itd., gdzie „n” stanowi liczbę uczestników.
e) Do punktacji generalnej AMWŁ zaliczone zostaną po 4 najlepsze rezultaty z każdej uczelni. O miejscu w klasyfikacji generalnej zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez każdą uczelnię, a przeliczanych wg zasady: I miejsce n+1 pkt, II miejsce n-1 itd., gdzie „n” stanowi liczbę uczelni sklasyfikowanych w danej kategorii.

Program zawodów
a) Wszystkie turnieje AMWŁ będą rozgrywane na zapis maksymalny w przypadku uczestnictwa przynajmniej 8 par, inaczej na punkty meczowe.
b) Każdy z turniejów będzie obejmował 18-24 rozdań.
c) W zawodach wystartować może dowolna ilość zespołów reprezentujących daną uczelnię.

Uwagi końcowe
a) Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny
b) Pozostałe przepisy jak w regulaminie ogólnym AMWŁ.