W 2020 roku realizujemy Program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w pięciu dyscyplinach sportu: judo, lekkiej atletyce, pływaniu, skokach do wody i tenisie.

Wykaz akcji szkoleniowych realizowanych w 2020 roku:

Realizacja programu Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Sportu