W 2020 roku realizowaliśmy Program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w pięciu dyscyplinach sportu: judo, lekkiej atletyce, pływaniu, skokach do wody i tenisie.

Wykaz akcji szkoleniowych realizowanych w 2020 roku:

W 2021 roku realizujemy Program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w pięciu dyscyplinach sportu: judo, lekkiej atletyce, pływaniu i skokach do wody.

Wykaz akcji szkoleniowych realizowanych w 2021 roku:

Realizacja programu Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu