W 2020 roku realizujemy Program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.

Wykaz akcji szkoleniowych realizowanych w 2020 roku:

Realizacja programu Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Sportu